Strona główna

MOW Kielce Strona główna

Jesteśmy placówką resocjalizacyjno – wychowawczą, nieferyjną, całodobową, dla chłopców w wieku od 13 do 18 lat. Placówka została powołana przez Radę Miasta w lipcu 2006 roku. Organem prowadzącym jest miasto Kielce. Merytoryczna podległość – Świętokrzyski Kurator Oświaty.

ul. Dobromyśl 44
25-820 Kielce
041 345-36-25
 NIP: 9591758459