Monitoring wizyjny w kontekście RODO

MONITORING WIZYJNY   „Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z...

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

(dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych). Zgodnie z: Ustawą z dnia 10...

Klauzula informacyjna dla rodziców/ uczniów

  Klauzula informacyjna dla rodziców/ uczniów Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w...

Wyniki Ewaluacji

W dniach 05.02.2018 – 28.02.2018 W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kielcach odbyła się ewaluacja zewnętrzna. Badania przeprowadził zespół wizytatorów z Kuratorium Oświaty w...

„Cicha woda brzegi rwie…”

3 kwietnia 2017 r. w murach MOW Kielce odbył się finał II Wojewódzkiego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego „Cicha woda brzegi rwie…” organizowanego przez  Młodzieżowy Ośrodek...