Wychowankowie

Nasi wychowankowie to chłopcy w wieku od 13 do 18 lat skierowani na podstawie postanowienia sądu rodzinnego. Obecny rok szkolny to zapotrzebowanie na 3 grupy wychowawcze, czyli do 36 wychowanków (każda grupa liczy do 12 wychowanków). Wychowankowie realizują program gimnazjum. Są to dzieci w normie intelektualnej. Część młodocianych posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Podopieczni przebywają tu całodobowo i całorocznie aczkolwiek są urlopowani do domów rodzinnych na postawie przepustek udzielanych przez właściwy sąd i dyrekcję placówki. Funkcjonują tu regulaminy (patrz zakładka dokumenty do pobrania) i koła zainteresowań: geologiczne, wędkarskie, sportowe, motoryzacyjne. Chłopcy od 7 lat biorą udział w konkursie, którego organizatorem jest Urzędu Miasta Kielce „Zielony Patrol” osiągając w nim duże sukcesy. Ośrodek zapewnia wyżywienie, naukę, opiekę medyczną i socjalną.